Officersmässen gamla I 15 Borås

Borås Kommun

 

Elfsborgs regemente har sina anor från 1500-talets storregementet i Västergötland. Som en del av den

stora reformen av Sveriges krigsmakt sattes de svenska landskapsregementena upp 1624 av Gustav

II Adolf. Under hala regementets 374-åriga historia var Älvsborgs regemente ett infanteriregemente

och under korta perioder utbildade regementet även pansarinfanteri. År 1680 när Karl XI  organiserade

indelningsverket bestämdes det att regementet skulle bestå av 8 kompanier som skulle rekryteras från

de sju häraderna Mark, Bollebygd, Kind, Redväg, Ås, Gäsene och Veden (där av namnet Sjuhärads-

bygden), Det åttonde kompaniet rekryterades främst från Askims och Örgrytes härader. Regementet

deltog i så gott som samtliga svenska krig i antingen fältarmén eller som besättning i svenska fästningar

både inom Sverige och i andra delar av riket. Officerare har genom historien svarat för sitt eget uppe-

hälle, både mat och logi. Mässar i fasta lokaler påbörjades fört under sent 1700-tal. De första 173 åren

flyttade mässen omkring i Europa. År 1797 startade mässen på Fristad Hed och stannade i dessa lokaler

i 117 år för att sedan flytta till Borås 1914. Lokalerna är fortfarande bevarade i sitt ursprungsskick och

decenniers branschvana och traditioner finns inbyggda i väggarna. 1998 var sista åren med värnpliktiga

på I15 och regementet lades då ner. Viss militär verksamhet fanns under några år därefter med upphörde

helt 2005.

 

Se bilderna i ett bildgalleri