Öra Kyrka

Herrljunga Kommun

 

Öra kyrka tros vara byggd i slutet av 1200-talet. I det första dokumentet från år 1583 beskrevs kyrkan ha en "temmeligg starck mur" men

invändigt var den "platt fördärvad" och skicket var inte bättre i slutet av 1600-talet då den fick en välbehövlig renovering, trots det skrala ut-

budet av tiondebönder. Kyrkan förmodas vara helgad år Norges nationalhelgon Olof den helige, eftersom det finns en bevarad träskulptur

av S:t Olof från 1200-talet. I kyrkan finns också en madonnaskulptur från 1200-talet och en dopfuntfrån medeltiden år 1820 gjordes nästa

reparation, då koret utvidgades tresidigt. Det fanns dock inte medel nog att fullfölja renoveringen. Först senare när man lagade en spricka i

den nya kormuren höjde man innertaket i den äldre delen av kyrkan till samma höjd som taket hade i det utvidgade koret. Samtidigt byggde

man till en sakristia. 1909 lades nytt golv in och man köpte in nya bänkar, dessutom byggde man på ett nytt torn av granit med två klockor i

som fick ersätta klockstapeln på kyrkgården. Klockstapeln flyttade senare över till Ramnaparken i Borås. Öra kyrka har även varit med i

filmen Änglagård.

 

Koordinater X 6431368, Y 1353892

Se bilderna i ett bildgalleri