Ornunga Gamla Kyrka

 

Ornunga museum består av flera byggnader. Den äldsta är utan tvivel Ornunga gamla kyrka från tidigt 1200-tal.

Kyrkan renoverades och tillbyggdes i början av 1700-talet och sedan dess har inga ändringar gjorts.
Takmålningarna från 1600-talet är intressanta liksom den spricka, i östra väggen vid koret, som orsakades av

en jordbävning under den sista ordinarie gudstjänsten som hölls den 23 oktober 1904. Troligtvis fanns redan på

1100-talet en kyrka då en gravsten visar detta årtal. Bland inventarierna märks två träskulpturer från 1200-talet.

Den ena visar Maria med barnet. Kyrkan har inte varit i bruk sedan 1904 och den överläts 1905

på Svältornas Fornminnesförening

Se bilderna i ett bildgalleri