Ornunga Kyrka

Vårgårda Kommun

 

Ornunga kyrka i nyromansk stil uppfördes under åren 1903-1905 efter ritningar av arkitekt Adrian C Peterson.

Först år 1906 invigdes kyrkan av biskop Hjalmar Danell och kyrkan byggdes av kvaderhuggen röd granit och

består av ett långhus med nordöstlig-sydvästlig orientering. Vid sydvästra kortsidan finns ett kyrktorn med huvudin-

gång och vid nordöstra kortsidan ett smalare femsidigt kor. Vid korets nordvästra sida finns en vidbyggd sakristia.

Långhus, kor och sakristia har tak täckta med sexkantigt skiffer. Tornet har ett åttakantigt spetsigt tak belagt med

kopparplåt. 1941 installerades centralvärme med lågtrycksånga som ersatte tidigare kaminer och 1976 installerade

elektrisk uppvärning.

 

Se bilderna i ett bildgalleri