Östads Kyrka

Lerums Kommun

 

Östads kyrka är belägen på en medeltida kyrkplats och har haft en eller möjligen två föregångare på platsen. Byns medeltida

stenkyrka revs 1690 till förmån för en större stenkyrka med rektangulärt långhus och tresidigt kor i öster. Ett litet parti av det

medeltida murverket  anses bevarat i kyrkans nordvästra hörn. Kyrkan saknade från början torn och sakristia. Församlingens

enda klocka var upphängd i en klockstapel. Ett torn i trä byggdes 1777 med plats för två klockor. Lillklockan hämtades från

klockstapeln och en ny storklocka gjöts i Skara av N. Bildsten. År 1916 byggdes en sakristia på södra sidan av kyrkan. 1945

drabbades kyrkan av en eldsvåda som förintade kyrkans tak, trätorn och en hel del av inredningen. Ett flertal värdefulla

inventarier hann emellertid räddas, däribland den medeltida dopfunten samt predikstolen tillverkad av M. Schmidt (1715) och

altarmålningen av J. Ross (1729). Kyrkan återuppbyggdes på de befintliga murarna från 1690 i arkitekt Axel Forséns regi med

ny sakristia söder om koret och nytt torn i tegel vid långhusets västgavel. Utvändigt karaktäriseras kyrkan av långhus och kor

från 1690 med torn, sakristia, skifferbelagda tak, fönster och portar från 1945.

Båda klockorna smälte vid branden 1945. I de nuvarande ingår cirka 500 kg malm från de brandhärjade klockorna. Stor-

klockan har diametern 990 mm och väger 600 kg. Lillklockans diameter är 830 mm och vikten är 350 kg En viss härstamning

finns till den medeltida klockstapelklockan eftersom lillklockan som var daterad 1721 gjöts av malm från den medeltida klockan

och malm funnet på Östads säteri. Interiören återställdes i möjligaste mån till det utseende kyrkan hade före 1916 års renovering,

då bänkinredning med mera byttes ut. Läktarbröstet med apostlabilder som troligen härstammade från 1600-talet återskapades

efter branden av konservatorn och artisten Thorbjörn Engblad med hjälp av fotografier, liksom ljudtaket över predikstolen och

andra träföremål. Invändigt präglas kyrkan i sin helhet av (den huvudsakligen nybarocka) inredningen från 1945 samt av predik-

stolen och altarmålningen från 1700-talet i barockstil.

 

Koordinater X 6427805 Y 1296056

Se bilderna i ett bildgalleri