Östads Kyrka

Östads kyrka är belägen på en medeltida kyrkplats och har haft en eller möjligen två föregångare på platsen. Byns medeltida stenkyrka revs 1690 till förmån för en

större stenkyrka med rektangulärt långhus och tresidigt kor i öster. Ett litet parti av det medeltida murverket  anses bevarat i kyrkans nordvästra hörn. Kyrkan saknade

från början torn och sakristia. Församlingens enda klocka var upphängd i en klockstapel. Ett torn i trä byggdes 1777 med plats för två klockor. Lillklockan hämtades från

klockstapeln och en ny storklocka gjöts i Skara av N. Bildsten. År 1916 byggdes en sakristia på södra sidan av kyrkan. 1945 drabbades kyrkan av en eldsvåda som

förintade kyrkans tak, trätorn och en hel del av inredningen. Ett flertal värdefulla inventarier hann emellertid räddas, däribland den medeltida dopfunten samt predikstolen tillverkad

av M. Schmidt (1715) och altarmålningen av J. Ross (1729). Kyrkan återuppbyggdes på de befintliga murarna från 1690 i arkitekt Axel Forséns regi med ny sakristia söder om koret

och nytt torn i tegel vid långhusets västgavel. Utvändigt karaktäriseras kyrkan av långhus och kor från 1690 med torn, sakristia, skifferbelagda tak, fönster och portar från 1945.

Båda klockorna smälte vid branden 1945. I de nuvarande ingår cirka 500 kg malm från de brandhärjade klockorna. Storklockan har diametern 990 mm och väger 600 kg.

Lillklockans diameter är 830 mm och vikten är 350 kg En viss härstamning finns till den medeltida klockstapelklockan eftersom lillklockan som var daterad 1721 gjöts av malm

från den medeltida klockan och malm funnet på Östads säteri. Interiören återställdes i möjligaste mån till det utseende kyrkan hade före 1916 års renovering, då bänkinredning med

mera byttes ut. Läktarbröstet med apostlabilder som troligen härstammade från 1600-talet återskapades efter branden av konservatorn och artisten Thorbjörn Engblad med hjälp

av fotografier, liksom ljudtaket över predikstolen och andra träföremål. Invändigt präglas kyrkan i sin helhet av (den huvudsakligen nybarocka) inredningen från 1945 samt av predikstolen

och altarmålningen från 1700-talet i barockstil.

 

Koordinater X 6427805 Y 1296056

 

Se bilderna i ett bildgalleri