Von Ahnska Huset

Borås Kommun

 

Ett av Borås vackraste hus finns på Österlånggatan 16, det är byggt år 1906 - 1907 efter ritningar av

Lars Kellman och hiss blev installerad år 1939.

 

Se bilderna i ett bildgalleri