Österlånggatan 43

Borås Kommun

 

Byggnaden är uppfört någon gång i mitten av 1800-talet. Direktör Wilhelm Rudell köpte fastigheten Österlånggatan 43 från

ryttmästare Algot Hagström, måg till dr S. Elmlund, som tidigare ägt den. Direktör Huden övertog 1890 en här befintlig

speceriaffär, började 1893 försäljning i mindre skala av färger och tapeter. Speceriavdelningen bibehölls till 1918, varefter

firman helt övergick till färg- och kemikaliebranschen. Sonen disponenten Nils Rudell inträdde 1922 i firman, som 1928

ombildades till aktiebolag. Direktör Wilhelm Rudell född 1862, död 1944.

 

Se bilderna i ett bildgalleri