Otterstads Kyrka

Lidköpings Kommun

 

Otterstad gamla kyrka var belägen ner mot Ullersund ca 700 meter från den nuvarande kyrkan. Tillkomsttiden för den gamla kyrkan

dateras till 1100-1200-talet. Denna raserades, när Otterstads nya kyrka uppfördes 1854. När man började bygga denna tog man

byggnadsmaterial från 5:ta Katarinae kapell,  Senäte kyrka samt den äldre kyrkan i Otterstad. Av intressanta inventarier i Otterstads

kyrka märks via altartavlan. Den är målad av Ludvig Frid 1896, framställande den välsignande Kristus. Vidare har man hittat den äldre

kyrkans dopfunt, vilken man har placerat i den nya kyrkan. Predikstolen och orgelläktaren uppfördes när kyrkan tillkom. Nattvards-

silvret är från 1600- och 1700-talen. Delar av det är skänkta 1754 av Carl Gustav Tessin och hans maka UIrika Louise Sparre. Vidare

är ljuskronorna, varav den ena är av malm, från 1600-talet. I tornet hänger tre klockor, varav den ena har tillhört Senäte kyrka. Klockan

har inskription samt släkterna Natt och Dags och Posses initialer. I tornets golv ligger tre gravstenar från den gamla kyrkan.

En med delvis utplånad inskrift från 1709.

 

Koordinater X 6506447, Y 1346718

Se bilderna i ett bildgalleri