Öxnevalla Kyrka

Marks Kommun

 

 

 

 

 

 

 

En medeltida träkyrka låg på nästan samma plats där nuvarande kyrka ligger. Första stenkyrkan som utgör grunden till nuvarande kyrkobyggnad uppfördes 1615. Ett kyrktorn uppförd 1615. Ett kyrktorn av sten fanns men förstördes senare. En genomgripande ombyggnad genomfördes 1773 då absiden revs och långhuset förlängdes år öster. Ett kyrktorn som ingår i nuvarande kyrka uppfördes 1788. Den 21 juni 1825 slog blixten ned och kyrkan ödelades vid påföljande brand. Samma år startade byggmästare från Sandhults socken återuppbyggnaden på de gamla murarna. Den återuppbyggda kyrkan invigdes den 22 september 1828. Tornspiran reparerades 1991 efter att drabbats av rötskador. I korfönstren finns glasmålningar med olika motiv från Jesu liv.

 

Koordinater N 57.37131°, E 12.55144°

 

Se bilderna i ett bildgalleri