Påbo Kapell

Ulricehamns Kommun

 

Kapellet byggdes 1928 för att betjäna norra delen av dåvarande Gällstads församling. Byggnaden

har en stomme av trä och består av långhus med rakt avslutat kor i väster och torn i öster. Väster om

koret finns en vidbyggd sakristia. Kapellet avsakraliserades i augusti 2013 och är nu i privat ägo.

 

Koordinater X 6449543, Y 1370265

Se bilderna i ett bildgalleri