Rackebystugan i Råda

Lidköpings Kommun

 

Rackebystugorna är byggda som så kallade sparrstugor eller ryggåsstugor och var den vanligaste formen av boningshus

för allmogen i Norden, från medeltid och ända in på 1700-talet. Till skillnad mot senare byggnadstyper har ryggåsstugan

inget innertak, utan takisoleringen ligger på yttertaket. Isoleringen byggdes upp av ett lager näver på vilket halm, vass eller

torv lades. Ibland kunde en kombination av dessa material användas. Torven låg då alltid överst på taket och hölls fast med en

stock, en så kallad mullklova. Stugans dörr var så låg, att man nästan måste krypa för att komma in. Så småningom försvann de egentliga

ryggåsstugorna och det blev brukligt att förse rummet med undertak eller innertak. Rackebystugorna stod ursprungligen på Storegården

i Rackeby. De flyttades 1927 till Silverschöldslyckan där De la Gardieskolan är belägen i dag och därifrån till Lunnelid 1972.

 

Koordinater X 6489005, Y 1341841

Se bilderna i ett bildgalleri