Rangvalds Kulle

Falköpings Kommun

 

En gånggrift består av kammare och gång, som byggts av stora stenar och täckts med takblock. Runt om lades en jord- och

stenpackning upp till takblockens nivå. Gånggrifterna byggdes av jordbrukande folk under en del av yngre stenåldern, för ca

4000 - 4500 år sedan. De användes som gravkamrar under en mycket lång tid. Då "Ragnvalds kulle" undersöktes hittade

man rester av ett 80-tal skelett. De döda begravdes tillsammans med smycken och bärsten och djurtänder, samt med flint

yxor och andra redskap. Lerkrukor och skärvor finns ofta vid gången mynning och kan ha använts under ceremonier vid

graven. På "Ragnvalls Kulles" takblock finns också ett 40-tal skålformiga, s k älvkvarnar. Man tror att de använts vid offer.

Gånggrifter finns framför allt i Västeuropa och de svenska utgör en nordlig utpost. På Falbygden med omnejd finns 3/4 av

landets drygt 400 gånggrifter. Den kalkhaltiga och lättodlade  moränleran har lockat till bosättning. Man odlade säd och hade

boskap, man jagade och fiskade. Flinta importerades till yxor och andra redskap, som ofta slipades. Keramiken dekorerades

rikt med pinn- och snörintryck.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6449728, Y 1372372

Se bilderna i ett bildgalleri