Ramundeboda Klosterruin 1400-tal

Laxå Kommun

 

I gränstrakterna mellan Närke och Västergötland anlades ett kloster av Antoniterorden - Ramundeboda kloster

mot medeltidens slut, det enda i landet. Denna orden, som ägnade sig åt vård av sjuka, hade här ett härbärge.

Klostret omtalas 1475 är är förmodligen äldre. Det drogs in till kronan efter reformationsriksdagen 1527 och

munkarna fick snart upphöra med sin verksamhet. Kvar från klostret är några mindre ruiner och en mycket

kraftig mur. Klosterkapellet användes ännu en tid som kapell för bygden men blev så småningom förfallet.

 

Se bilderna i ett bildgalleri