Rångedala Kyrka

                                                                                             

1842 var den gamla medeltidskyrkan här i så dåligt skick att man beslutade att

riva den och bygga en ny, som kunde tas i bruk 1848. Då återstod dock målning

och installation av altarprydnad och orgel. Kyrkan är byggd i gustaviansk stil med

vitt och guld som dominerade färger. Altartavlan har Kristi förklaring som motiv.

Den har skänkts av handlaren J A Pettersson i Göteborg, född i Rångedala. Predik-

stolen är tillverkad av Lars Hansson i Holmen. Den medeltida dopfunten kommer från

den gamla kyrkan och har under en tid använts som portstolpar. Även målningarna på

läktarbröstet kommer från medeltidskyrkan. De har Kristus, de tolv apostlarna och de

fyra evangelisterna som motiv. Ett annat arv från den gamla kyrkan är ängeln i koret, en

träskulptur. Kyrkans första orgel installerades 1841. Den nuvarande har tolv stämmor

och är byggd av Setterberg & Son i Örebro. Kyrkans båda klockor är av mycket hög

ålder men har inte kunnat daterats.

 

Koordinater X 6410492, Y 1340412

 

Se bilderna i ett bildgalleri