Rångedala Kyrka

Borås Kommun

 

1842 var den gamla medeltidskyrkan här i så dåligt skick att man beslutade att riva den och bygga en ny, som kunde

tas i bruk 1848. Då återstod dock målning och installation av altarprydnad och orgel. Kyrkan är byggd i gustaviansk

stil med vitt och guld som dominerade färger. Altartavlan har Kristi förklaring som motiv. Den har skänkts av handlaren

J A Pettersson i Göteborg, född i Rångedala. Predik- stolen är tillverkad av Lars Hansson i Holmen. Den medeltida

dopfunten kommer från den gamla kyrkan och har under en tid använts som portstolpar. Även målningarna på  läktar-

bröstet kommer från medeltidskyrkan. De har Kristus, de tolv apostlarna och de fyra evangelisterna som motiv. Ett annat

arv från den gamla kyrkan är ängeln i koret, en träskulptur. Kyrkans första orgel installerades 1841. Den nuvarande har

tolv stämmor och är byggd av Setterberg & Son i Örebro. Kyrkans båda klockor är av mycket hög ålder men har

inte kunnat daterats.

 

Koordinater X 6410492, Y 1340412

Se bilderna i ett bildgalleri