Remmene Kyrka

                                                                                             

På 1860-talet byggdes Remmene församlings kyrka på samma plats, där den

medeltida kyrka stod. I stället för torn hade den gamla kyrkan en klockstapel.

Vid restaureringen 1963 flyttades hela altaruppsatsen och altarrunden mot lång-

huset ungefär en halvmeter. Predikstolen flyttades ett par meter mot långhuset.

Härigenom öppnades ingång till altaret från långhuset även vid norra sidan..

Genom predikstolens förflyttning kom dagsljuset genom fönstret bättre att belysa

altartavlan från 1726. Den märkbaraste förändringen var uppsättandet av den

gamla kyrkans baldakin, ljudtaket över predikstolen, som inte förut i den nya kyrkan.

Vid restaureringen 1963 fick dopfunten från 1200-talet, vilken förut stått nedanför

predikstolen, sin plats vid kyrkans södra vägg. En enkel stenplatta, fastsatt i

väggen, utgör dopaltare. Ovanför detta har den madonnabild, som förut har haft sin

plats i en nisch i sakristian, fått sin plats. Den gamla kyrkans predikstol är i all sin

enkelhet är mycket märkligt arbete från omkring 1600. Denna predikstol förvaras

i sakristian. I tornet hänger två klockor. Storklockan, som saknar inskription, är

från medeltiden. Lillklockan är en gåva av församlingsbor 1920.

 

Koordinater  X 6441220, Y 1331574

 

Se bilderna i ett bildgalleri