Remmene Kyrka

Herrljunga Kommun

 

På 1860-talet byggdes Remmene församlings kyrka på samma plats, där den medeltida kyrka stod. I stället för torn hade

den gamla kyrkan en klockstapel. Vid restaureringen 1963 flyttades hela altaruppsatsen och altarrunden mot långhuset

ungefär en halvmeter. Predikstolen flyttades ett par meter mot långhuset. Härigenom öppnades ingång till altaret från långhuset

även vid norra sidan.. Genom predikstolens förflyttning kom dagsljuset genom fönstret bättre att belysa altartavlan från 1726.

Den märkbaraste förändringen var uppsättandet av den gamla kyrkans baldakin, ljudtaket över predikstolen, som inte förut i

den nya kyrkan. Vid restaureringen 1963 fick dopfunten från 1200-talet, vilken förut stått nedanför predikstolen, sin plats vid

kyrkans södra vägg. En enkel stenplatta, fastsatt i väggen, utgör dopaltare. Ovanför detta har den madonnabild, som förut har

haft sin plats i en nisch i sakristian, fått sin plats. Den gamla kyrkans predikstol är i all sin enkelhet är mycket märkligt arbete från

omkring 1600. Denna predikstol förvaras i sakristian. I tornet hänger två klockor. Storklockan, som saknar inskription, är

från medeltiden. Lillklockan är en gåva av församlingsbor 1920.

 

Koordinater  X 6441220, Y 1331574

Se bilderna i ett bildgalleri