Rivningen på Bergdalen

Borås Kommun

 

 

 

 

 

Rivningen på Bergdalen bland annat Ljunglidsgatan och Bergdalsgatan för att ge plats för den nya så kallade Bergdalsterrassen.

Se bilderna i ett bildgalleri