Runsten Älmestad Möne

Runsten mörk gnejs, 1,65 m hög, 0,9 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 10-15 cm.

 Inskriften vetter mot NV . På runstenens baksida finns ett inristat kors. Runstenen hittades 1932 i en

brotrumma över en å, i den gamla vägen, som låg några meter V om den nuvarande vägen. Enligt uppgift i

bygden ska stenen ha observerats redan på 1870-talet men utan åtgärd. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:

"Väbjörn satte denna sten efter Tole, sin son, en mycket dugande ung man." Uppmålad 1979.

 

Koordinater X 6425701, Y 1356091

 

Se bilderna i ett bildgalleri