Runsten Eggvena

                                                                                             

Runsten med inskrift från 1000-talet e.Kr.

"Vifast reste denna sten efter Vive, en mycket god tägn".

Betydelsen av ordet "tägn" har diskuterats bland språkforskare.

Kanske betyder det helt enkel "fri man", men det kan också

ha haft en innebörd "högättad man" eller "krigare i kungens hird".

I Västergötland är betäckningen "tägn" relativt vanlig, och har

då antagligen haft en allmännare betydelse.

 

Koordinater X 6444108, Y 1328264

 

Se bilderna i ett bildgalleri