Runsten Eggvena

                                                                                             

Herrljunga Kommun

Runsten med inskrift från 1000-talet e. Kr. "Gunnvar reste denna sten efter Kane, sin make, en mycket god tägn".

Kvinnonamnet Gunnvar och mansnamnet Kane var ovanliga namn under vikingatiden. Benämningen "en mycket

god tägn" är ett vanligt berömmande tillägg på västgötska runstenar. ordet tägn betecknade inte bara en fri man

i allmänhet, utan kanske också att han innehade rätten till släktjorden. Runstenen flyttades 1993 fem meter öster

om sitt gamla läge. Stenen är daterad till ca 980-1015.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

 

Koordinater X 6443564, Y 1328184

 

Se bilderna i ett bildgalleri