Runsten Eggvena

                                                                                             

Håkansgården Eggvena socken.

Runsten med inskrift från 1000-talet e. Kr.

""Gunnvar reste denna sten efter Kane, sin make, en mycket god tägn".

Kvinnonamnet Gunnvar och mansnamnet Kane var ovanliga namn under

vikingatiden. Benämningen "en mycket god tägn" är ett vanligt berömmande

tillägg på västgötska runstenar. ordet tägn betecknade inte bara en fri man

i allmänhet, utan kanske också att han innehade rätten till släktjorden.

Runstenen flyttades 1993 fem meter öster om sitt gamla läge.

 

Koordinater X 6443564, Y 1328184

 

Se bilderna i ett bildgalleri