Runsten Vg 158 Fänneslunda

Ulricehamns Kommun

 

Inskriptionen lyder: "Kavle reste denna sten efter Gere, en mycket god tägn, brorson till bitu" (gen).

Runsten av rödaktig granit som är daterad till ca 1010-1040. Stenen står rest sedan 1948 rest 2 meter

söder om den stora infartsvägen till Fänneslunda säteri, 1oo meter väster om mansbyggnaden. Tidigare

stod stenen 150 meter öster om mansbyggnaden, men det var inte heller den ursprungliga platsen.

Ristningen är utförd sav samme man som ristat Vg 181. Namnet bitu är inte tidigare belagt, men kan vara

ett kvinnonamn.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6418464, Y 1342480

Se bilderna i ett bildgalleri