Runsten Grolanda

                                                                                             

Rönestenen

Runstenen, belägen på Gärdet i Skånum, Grolanda, återfinns i ett flertal äldre runstensbeskrivningar.

Enligt uppgift skall stenen en gång vara tagen från Gärdets ägor. på den s.k. "Boställsängen" väster om

gården, där ett berg med "klöv" av liknande stenart (mörk gnejs) finns.

Stenen kallas allmänt "Rönestenen" (förr även: "Kung Rönes sten"), mäter 2,6 - 2,7 m i höjd, är 0.75 m

i basen och 12 - 15 cm tjock samt jämnsmal - upptill i överkanten sned. Runraden är vänd mot söder.

 

Stenens mitt pryds av ett kors, vilket visar att den rests i kristen tid, troligen i slutet av 1000- eller i början

av 1100-talet, och att de båda bröderna, Gudmund och Eskil, hade övergivit hedendomen. Runslingans

"drakhuvud" visar dock att asaläran ej fullt släppt sitt grepp över dåtidens lokalbefolkningen.

 

En lokal sägen om stenen säger: "Där skall ligga en häst och en karl inunder. den skall för många år sedan

ha blivit lagt i ladugården i Simontorps ladugård som "floe", men kreaturen bröt benen av sig och det blev

otur med djuren på alla sätt, så att man körde tillbaka den och reste den igen, men då skulle den kommit

upp och ned (vilket är oriktigt). När de körde bort den fick de ha tre hästar, men när den återfördes gick

den nästan själv, så det gick mycket lättare.

 

År 1935 granskades stenen av Hugo Jungner, som i sin läsning av stenen kom till följande tolkning:

"Gudmund reste denna sten över Eskil, som broder, en mycket ung man. Tryggve högg".

 

Koordinater X 644275, Y 1359400

 

Se bilderna i ett bildgalleri