Runsten Härna 3:2

500 m norr om Härna kyrka står en runsten på ett mindre gravfält som kallas "Kungshögen" eller "Konungshög". Stenen är av granit och är 3,85m hög och 0,75m bred.

Den var den högsta runstenen i Västergötland innan runstenen i Levene hittades 1927. Stenen kallas av ortsborna "Kungsstenen" eller "Bules sten"

skriver C J Ljungström i Åhs och Wedens härader 1865. Han tar också upp en ortstradition, han skriver "Få runstenar inom landet torde blifva bättre vårdade än `Kungssten`,

ty Härna byamän vilja veta, att denna stenens lutande bådar ofärd åt byn, hans fall förderf."

 

Koordinater:  X 6416622, Y 1347766

 

Se bilderna i ett bildgalleri