Runsten Nor 1997;27 Hol

Vårgårda Kommun

 

Runsten med inskrift från 1100-talet. Runstenen påträffades 1996 i yttermuren till sydöstra koret av Hols kyrka.

Förmodligen har den stått rest i närheten av kyrkan, som byggdes på byn Hols mark, eller i närheten av det stora

gravfältet några hundra meter norr om kyrkan. Mansnamnen Ulf och Assur är vanliga namn i runstenarnas medan

namnet Aslak tycks ha varit mest använt i Sverige och i Norge. Benämningen "en mycket god tägn" är ett vanligt

berömmande tillägg på västgötska runstenar. Ordet tägn betecknade inte bara en fri man i allmänhet, utan gav för-

modligen också att han innehade rätten till släktjorden, daterad till ca 980-1015.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6432186, Y 1314192

 

Se bilderna i ett bildgalleri

 

                                       

'