Runsten Hol

                                                                                             

Runsten med inskrift från 1100-talet. Runstenen påträffades 1996 i yttermuren till sydöstra koret av Hols kyrka.

Förmodligen har den stått rest i närheten av kyrkan, som byggdes på byn Hols mark, eller i närheten av det

stora gravfältet några hundra meter norr om kyrkan. Mansnamnen Ulf och Assur är vanliga namn i runstenarnas

, medan namnet Aslak tycks ha varit mest använt i Sverige och i Norge. Benämningen "en mycket god tägn"

är ett vanligt berömmande tillägg på västgötska runstenar. Ordet tägn betecknade inte bara en fri man i allmänhet,

utan gav förmodligen också att han innehade rätten till släktjorden

 

Koordinater X 6432186, Y 1314192

 

Se bilderna i ett bildgalleri