Runsten Vg 177 Humla

Ulricehamns Kommun

 

Runsten 1,4 meter hög, 1,15 meter bred och 0,5 meter tjock, runhöjd ca 15 centimeter.

Enligt revideringsinventeringen 1984 fungerade runstenen som uppställningsplats för

spadar och krattor. Enligt Västergötlands runinskrifter påträffades stenen på 1880-talet vid

rivningen av den gamla kyrkan längst ner i grunden på denna. Runorna är mycket tydliga

och inskriften lyder: "Kåte reste (denna sten) ......Gnägges (?) dotter (eller Syster)."

Daterad till ca 980-1050

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: X 6428317, Y 1364713

Se bilderna i ett bildgalleri