Runsten Larvs Hed

Runsten av granit, 2,5 m hög, 1,5-1,8 m bred (NV-SÖ) och 0,5-0,4 m tjock. På SV sidan en runslinga

0,1-0,3 m från kanten, ett stort ringkors med palmettliknande figurer mellan armarna samt några

runor utanför slingan i nedre NV hörnet och innanför densamma i nedre SÖ hörnet. Runhöjd ca 0,15 m.

Relativt grunt huggna runor. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ölver(?) och Åskatla reste denna

sten efter Gunnar, Sigtryggs son, en god ung man. Herren Gud bärge hans ande." Uppmålad 1968 och 1987.

 

Koordinater X 6455134, Y 1343754

 

Se bilderna i ett bildgalleri