Runsten VG 127Larvs Hed

Vara Kommun

 

Runsten av granit, 2,5 m hög, 1,5-1,8 m bred (NV-SÖ) och 0,5-0,4 m tjock.

På SV sidan en runslinga  0,1-0,3 m från kanten, ett stort ringkors med palmett-

liknande figurer mellan armarna samt några  runor utanför slingan i nedre NV

hörnet och innanför densamma i nedre SÖ hörnet. Runhöjd ca 0,15 m.  Relativt

grunt huggna runor. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ölver(?)

och Åskatla reste denna  sten efter Gunnar, Sigtryggs son, en god ung man. Herren

Gud bärge hans ande." Uppmålad 1968 och 1987.

 

Koordinater X 6455134, Y 1343754

 

Se bilderna i ett bildgalleri