Runsten Norra Vånga

                                                                                             

Norra Vånga vid Prästgården. Runristad sten troligen från 500-talet e.Kr.

Stenen är ristad med den äldre, 24-typiga, runradens tecken.

Denna runrad övergavs på 700-talet e.Kr och ersattes med den

16-typiga vikingatida runraden. Inskriften skall läsas uppifrån höger

ber åt vänster. Den lyder "haukouR". Runföljden anses av de flesta

forskare återge ett mansnamn, vilket har man dock inte kunnat

utröna. Stenen är känd sedan 1790-talet, då den satt inmurad högt upp i

tornväggen i den gamla kyrkan, som revs 1875.

 

Koordinater X 6463236, Y 1351284

 

Se bilderna i ett bildgalleri