Runsten Råda VG 40

Runsten med inskrift från 1000-talet e. Kr.

Texten på stenen lyder: "Torkel satte denna sten efter sin son Gunne. Han stupade i striden då konungarna kämpade."

Vilket slag det handlar om är osäkert. Det kan vara slaget vid Svolder kring år 1000 eller slaget vid Helgå 1025.

Stenen är inmurad i grunden på Råda Kyrka.

 

Koordinater X 6489142, Y1341806

 

Se bilderna i ett bildgalleri