Den var då sönderslagen i två delar och inmurad i vapenhusets inre vägg, ett par delar syntes dock på var sida om

kyrkans ingång. Den pelarlika runstenen befriades och restes på sin nuvarande plats utmed kyrkans långa, grusade

infart. På stenens baksida finns ett inristat ornament i form av ett kristet kors i Ringerikestil. Materialet är granit. Runbandet

löper i en romansk båge med rak bottenplatta och motivet är placerat på stenens mitt. Den från runor översatta texten följer

nedan:

"Härulv reste stenen efter sina söner Var och Torgöt. Gud hjälpe deras själar väl"

 

Koordinater X 6471078, Y 1329983

 

Se bilderna i ett bildgalleri