Rydboholms Kyrka

Borås Kommun

 

Rydboholms kyrka uppfördes vid stranden till Viskan 1852. Den bekostades helt av fabrikens grundare, direktör Sven Eriksson,

Kinna. 1899 tillkom tornet samt en sakristia. Interiören är mycket tilltalande, vitt högvälvt tak av trä samt vita väggar. Målningarna

i fönsternischerna samt kring ljuskronornas fästen är utförda av den kända Boråsmålaren John Hedaeus. Även altartavlan är denne

konstnärs verk. Altartavlans motiv är Kristi förklaring med tre knäböjande lärjungar vid Mästarens sida. Predikstolens fält pryds av

lagens tavlor, Ordet,  Törnekronan, Duvan samt kalken. Runt baldakinen syns ängalhuvuden och i mitten en duva. Inredningen

utgörs i stor utsträckning av gåvor, främst från Rydboholms AB, men även enskilda och föreningar.

 

Koordinater X 6395764, Y 1326064

Se bilderna i ett bildgalleri