Rydboholms Kyrka

                                                                                             

Rydboholms kyrka uppfördes vid stranden till Viskan 1852. Den bekostades

helt av fabrikens grundare, direktör Sven Eriksson, Kinna. 1899 tillkom tornet

samt en sakristia. Interiören är mycket tilltalande, vitt högvälvt tak av trä samt

vita väggar. Målningarna i fönsternischerna samt kring ljuskronornas fästen är

utförda av den kända Boråsmålaren John Hedaeus. Även altartavlan är denne

konstnärs verk. Altartavlans motiv är Kristi förklaring med tre knäböjande lär-

jungar vid Mästarens sida. Predikstolens fält pryds av lagens tavlor, Ordet,

Törnekronan, Duvan samt kalken. Runt baldakinen syns ängalhuvuden och i

mitten en duva. Inredningen utgörs i stor utsträckning av gåvor, främst från

Rydboholms AB, men även enskilda och föreningar.

 

Koordinater X 6395764, Y 1326064

 

Se bilderna i ett bildgalleri