Södra Härene Kyrka

Den gamla kyrkan brann ner efter åsknedslag 1905. Ruinen konserverades 1930.

Den nya tornprydda kyrkan uppfördes av granit i romansk stil 1910, och denna stil präglar 

också dess ur konsthistorisk synpunkt ointressanta inredning

 

Se bilderna i ett bildgalleri