Södra Härene Kyrka

Vårgårda Kommun

 

Den gamla kyrkan brann ner efter åsknedslag 1905. Ruinen konserverades 1930.  Den nya

tornprydda kyrkan uppfördes av granit i romansk stil 1910, och denna stil präglar också dess

ur konsthistorisk synpunkt ointressanta inredning

 

Se bilderna i ett bildgalleri