Södra Vånga Kyrkoruin

Ulricehamns Kommun

 

Södra Vånga församling hade en egen kyrka från medeltiden fram till 1866, då den var i så dåligt skick att den måste överges. Därefter hölls gudstjänsterna i

Möne kyrka. Klockstapeln fick däremot stå kvar på kyrkogården, som fortfarande är i bruk. På 1930- talet restaurerades kyrkoruinen till dagens skick.  Kyrkan

var en rektangulär gråstenskyrka med rakt kor utan absid. Den hade en trång ingång mellan långhus och kor och saknade sakristia. Byggnadsmaterialet och stilen

antyder att den hade uppförts under första hälften av 1200- talet. Vid norra väggen fanns ett gravkor för Axel Stårck från Rosen-dal, som avled 1699, och hans

fru Brita Kefle. Dessa har skänkt klockan som fortfarande hänger i stapeln och bär deras initialer och vapensköldar. Den har även en latinsk inskrift som i översättning

lyder: "Jag denna klocka hemsöker all fåfänglighet, när jag ringes. Jag kallar eder: Kommen till livets glädje" samt" Jag ska lova Jesus i evighet" Årtalet 1681 står angivet

jämte namnen på kyrkoherde Haqvinus Helstadius och hans son Benedictus Helstadius, som då var adjunkt i pastoratet.

 

Koordinater X 6426348, Y 1355264

Se bilderna i ett bildgalleri