Jungfru Maria och Sankt Dionysius verkar alltså ha varit de helgon kyrkan har helgats åt (”Sankt Dionysius kyrka”). Klockans

700-årsjubileum firades 9 december 1928 med en kantat skriven av hovpredikanten och psalmdiktaren Paul Nilsson och av musik

skriven av Skara domkyrkas organist Ivar Widén. Jubileet uppmärksammades i hela svenska pressen och klockan förärades ringa in

år 1929 i radio. Klockan blev allvarligt skadad 1963 efter att elektrisk ringning med motorer under tre år använts. Järnbygeln inne i

klockan där kläppen var upphängd hade slitits ut och kläppen därför fallit ned. Experter fann att 730 års handringning hade slitit mindre

på klockan än tre års elektrisk ringning! Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna reparerade klockan. Därefter hängdes den upp i en ny klock-

stapel på kyrkogården för att användas vid särskilda tillfällen och med handringning. Samtidigt beställdes en ny lillklocka som hängdes

upp i tornet på den gamlas plats bredvid den gamla storklockan.

 

Koordinater X 6476172, Y 1344457

Se bilderna i ett bildgalleri