Stenbro Seglora 1:1

Borås Kommun

 

Benämningen varierar mellan Sälgereds bro och Nya bron. Den är belägen en knapp kilometer uppströms Seglorabergs bro.

Det finns olika uppgifter om brons ålder. I mittgardisten på brons insida nedströms finns emellertid byggnadsåret, "1916",

inhugget. Bron är 40 meter lång och spannen åtta, tio och åtta meter. Räcket är dekorativt i sin smäckra utformning, stengardister

med överlöpande järnrör. Trafiken leds här mot Bollebygd. Bron är i gott skick. Omkring hundra meter nedströms ligger den

gamla gården Kvarntorpet eller mer allmänt Kvarna, numera även Bergsäter. Här finns ett vackert litet vattenfall och lämningar

efter damm- och kvarnbyggnad Här fanns också såg och spånhyvel. På tidigt 1920-tal fanns även en turbindriven kraftstation

som levererade ström till kyrkan, Segloraberg och gårdarna runt omkring. Kvarnverksamheten i Seglora var i förfäders tid livlig.

Under skatte-, krono- och frälsehemman redovisas 27 kvarnar (enligt jordeboken 1825). På Fröjdatorpet invid Sälgered fanns

en krog och i Gäddered och Svaneholm sägs lönnkrögeri ha förekommit. "Kyrkstämman i Seglora beslutade på 1770-talet att

förhindra servering av öl och sprit på ungdomens lekstugor". På 1840/50-talen bedrevs förläggarverksamhet på Sälgered.

 

Koordinater X 6388547, Y 1316281

Se bilderna i ett bildgalleri