Stenbro Seglora 19:1

Borås Kommun

 

Denna bro uppfördes 1856 och årtalet finns att läsa på en av de kvarvarande räckeståndarna. Detta är den äldsta

av de tre stenbroarna som går över Viskan i Seglora. Stenbron som är hela 66 meter lång ersatte en träbro som

tidigare fanns här. Bron har två stora valv och ett mindre valv. Det lilla valvet kommer till användning vid högvatten då

markerna runt omkring översvämmas. Bron har skadats vid minst tre tillfällen, den första skadan skedde redan efter

ett par år. Då rasade den på grund av dåligt underarbete och fick byggas upp på nytt igen. Det andra raset skedde

1952 vid mycket högt vattenstånd. Då skadades ett av valven kraftigt och har sedan dess lagats i omgångar. Vintern

1999 rasade det lilla valvet delvis, då byggdes ett helt valv och 30 meter av vägbanken restaurerades . Detta kunde

ske med hjälp av markägarna, Viskadalens folkhögskola, Seglora hembygdsförening och länsstyrelsen. På så sätt kunde

denna bro räddas och trots att ett av valven är lagad med betong är bron klassad i högsta bevarandeklass av länsstyrelsen.

 

Koordinater X 6388800, Y 1317562

Se bilderna i ett bildgalleri