Sällstorps Kyrka

Varbergs Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Sällstorps kyrka är byggd i sten och putsad vit utvändigt. Den har medeltida anor och rester av en medeltida kyrka från 1200-talet ingår troligtvis i kyrkans västra del. Sällstorps kyrka förlängdes mot öster 1791, varvid den fick sin nuvarande koravslutning. Västtornet vars överdel har tre huvformade fall, är däremot uppfört i trä. Det tillkom 1772 och i norr finns en sakristia tillkommen 1915. Långhusets tak är av sadeltyp och klätt med taktegel. Det är valmat över koravslutningen. Långhusets innetak är ett valmat tunnvalv av trä. År 1723 utförde Sven Wernberg en takmålning, som efter förlängning av koret, fick kompletteras 1793-1794 med målningar av Jacob Magnus Hultgren. Alla takmålningar täcktes i slutet av 1800-talet över med vitmålade bräder, vilka även ommålades 1928. Målningarna togs åter fram av konservator Thorbjörn Engblad vid en restaurering 1950, varvid han även avlägsnade den helvetesscen som Hultgren hade målat dit och som täckte Wernbergs. Saknade motivdelar på utbytta ommålade bräder fick rekonstrueras

 

 

 

 

Koordinater N 57.23624°, E 12.35984°

 

Se bilderna i ett bildgalleri