Sandhults Kyrka

Borås Kommun

Fönstermålningar från 1650-talet - klenoder i Sandhults kyrka. Sandhults kyrka ligger vid allmänna vägen Borås-Alingsås

på ungefär samma plats som den tidigare medeltidskyrkan. Från den gamla kyrkan finns bevarade tre små märkliga och

värdefulla glasmålningar (fönstermålningar). Dessa finns sedan 1953 åter i kyrkan, efter att tidigare varit i enskild ägo.

Målningarna har troligen skänkts till kyrkan av Erik Drakenberg, som var ägare till Hällered, och hans släktingar. Enlig

 intendent Ingegärd Wallin är fönstren ommonterade i senare tid. Man finner på ett par ställen årtalet 1654, vilket

med säkerhet är tillkomståret.

 

Koordinater: X 6408951, Y 1322457

Se bilderna i ett bildgalleri