Här är markerat efter den sist belägna kyrkan,  den som flyttades till Skansen i Stockholm 1916. Förmodligen har här funnits tre kyrkor.

Den äldsta var troligen byggd på 1200-talet och sannolikt en stavkyrka. Den kyrkan brann ner, troligtvis under 1400-1500-talet och en ny träkyrka

byggdes. Den tredje kyrkan byggdes under åren 1729-1732. Man använde delvis timmer från 1500-talskyrkan. Kyrkan fick ett valvformigt innertak,

som man senare smyckade med målningar och det arbetet var färdigt 1735. Till denna kyrka överfördes inventarier från de tidigare kyrkorna, predikstolen,

dopfunten och den gamla altartavlan. Ursprungligen var klockarna placerade i en stapel men ett kyrktorn tillkom senare. Avslutningsvis byggdes en sakristia

år 1788 öster om koret. Den gamla träkyrkan var i mitten av 1800-talet i mindre gott skick och sockenstämman beslöt 1866 att man skulle bygga en ny

kyrka och 1903 stod den klar. År 1916 såldes den gamla kyrkan till Skansen för 1000 kr och midsommardagen samma år hölls den sista gudstjänsten här.

Därefter togs den ner bit för bit och forslades med häst till Fritsla järnvägstation. Den 26 maj 1918 återinvigs Seglora gamla kyrka på Skansen. Kvar i Seglora

blev den gamla stenmuren med sina fem vackra stigluckor (portar). I anslutning till muren, i väster finns det gamla arkivet bevarat.

 

Koordinater X 6388019, Y 1315854

 

Se bilderna i ett bildgalleri