Seglora Gamla Prästgård

Borås Kommun

 

Seglorabergs gamla prästgård byggdes år 1793. Detta skedde efter det att biskopen i Göteborg stift påpekat att den

föregående prästgården låg olagligt nära kyrkan. Prästgården målades röd och den hade ett flertal ekonomibyggnader

och det har funnit både brygghus, bakarstuga, bod, visthus, ladugård, stall, fårhus, svinhus, drängstuga, torkrum, kölna

och hemlighus. Under 1800-talets senare del var prästgården vitmålad och hade två glasverandor. På den tiden fanns det

också en farstu utanför köket. Kyrkoherden flyttade till Fritsla 1918, prästgården blev komministerboende och jordbruket

blev utarrenderat. År 1940 flyttade komministern till den nya prästgården och den gamla prästgården användes som

militärförläggning under kriget. Slitaget blev hårt och man visste sedan inte vad man skulle göra med byggnaden.

Syfabrik eller till och med rivning var några av alternativen. År 1949 överläts vården av huset till Stiftelsen Seglora

Gamla Prästgård och året därpå fullbordades den första etappen av renoveringen. Prästgården började användas av

olika föreningar såsom Lottakåren, Röda Korset och Syföreningen. År 1950 bildades Seglora Hembygdsförening och den

har sedan dess haft sin hemvist i prästgården. På 1970-talet renoverades byggnaden och 1999 lades det på ett nytt tak.

Seglora gamla prästgård är skyddat byggnadsminne sedan 1963.

 

Koordinater X 6387992, Y 1315842

Se bilderna i ett bildgalleri