Stenbro Seglora 20:1

Borås Kommun

 

Denna stenbro anses som en av de vackraste stenbroarna i hela länet. Bron är ca 60 meter

lång och 5 meter bred. Den är byggd med hela 4 valv som var och en har en spännvidd på

7 meter. På uppströmssidan finns det dekorativa strömkoner. Bron var klar 1860 och den ersatte

då den träbro som tidigare funnits på samma plats. En träbro vad Segloraberg finns omnämnd på

lantmäterikartor redan omkring år 1700

 

Koordinater X 6387955, Y 1315593

Se bilderna i ett bildgalleri