Skallsjö Kyrkoruin

Skallsjö kyrka uppfördes på 1200-talet på en då central plats i orten. År 1685 tillbyggdes den åt öster ca 9 meter.

Kyrkan uppfördes av gråsten som var putsad både in- och utvändigt och den var försedd med spåntak.

I kyrkan fanns familjegravar för ätterna Örnevinge och Trana. En altartavla skänktes 1758 av C. W. von Döbeln.

År 1774 reparerades kyrkan, varvid bl a innertaket välvdes och målades. Vapenhuset i väster murades förmodligen under 1800-talet igen.

1863 övergavs medeltidskyrkan, då en ny och mer centralt belägen kyrka.

Denna kyrka ligger bredvid E20 i Lerums Kommun.

Se bilderna i ett bildgalleri