Skärvums Kyrkoruin

                                                                                             

3 km NO om Grolanda kyrka ligger ruinen med minnessten över kyrkan.

1757 upphörde Skärvum att vara egen församling och två år senare började

kyrkan rivas. 1863 hittades en runristad gravsten som nu finns på läns-

museet i Skara. En del av den svårlästa texten lyder:

"Eskil lät (göra) denna sten...- förläne dem ro".

 

Koordinater X 6443148, Y 1357372

 

Se bilderna i ett bildgalleri