Skölvene Kyrka

                                                                                             

Skölvene kyrka är gemensam för Skölvene och Norra Säms socknar. Den byggdes 1843 efter

att båda medeltidskyrkorna har var i stort behov av renovering. Den gamla kyrkan i Skölvene

revs och den i Norra Säm fick förfalla. En hel del inventarier från medeltidskyrkorna kunde

dock räddas. Kyrkans märkligaste föremål är dess dopfunt från 1200-talet. Den har bland

flera andra bilder, en relief av djävulen med klo eller klöve och svans, som en del av en scen

föreställande "benedicio fontis" dvs  dopvattnets välsignelse, en ceremoni som levt kvar i den

romerska kyrkan oförändrad sedan fornkristen tid. Enligt ikonografisk forskning saknar denna

bild motsvarighet på annat håll i nordisk medeltidskonst. Här finns även andra religiösa symboler

avbildade liksom en scen ur Jesu liv: dopet. Kyrkan äger också ett förnämligt kyrksilver, över-

flyttat från Norra Säms gamla kyrka, och med bl a ett par halvmeter höga ljusstakar för altaret.

Det är en gåva av Catarina Bielke på Sämsholm i slutet av 1600-talet. Ljuskronan av metall är

ett tyskt arbete från 1600-talet enligt sägnen ett krigsbyte

 

Koordinater X 6436004, Y 1343256

 

Se bilderna i ett bildgalleri