Skölvene Kyrka

Herrljunga Kommun

 

Skölvene kyrka är gemensam för Skölvene och Norra Säms socknar. Den byggdes 1843 efter  att båda medeltidskyrkorna

har var i stort behov av renovering. Den gamla kyrkan i Skölvene revs och den i Norra Säm fick förfalla. En hel del inventarier

från medeltidskyrkorna kunde dock räddas. Kyrkans märkligaste föremål är dess dopfunt från 1200-talet. Den har bland flera

andra bilder, en relief av djävulen med klo eller klöve och svans, som en del av en scen föreställande "benedicio fontis" dvs 

dopvattnets välsignelse, en ceremoni som levt kvar i den romerska kyrkan oförändrad sedan fornkristen tid. Enligt ikonografisk

forskning saknar denna bild motsvarighet på annat håll i nordisk medeltidskonst. Här finns även andra religiösa symboler av-

bildade liksom en scen ur Jesu liv: dopet. Kyrkan äger också ett förnämligt kyrksilver, över- flyttat från Norra Säms gamla kyrka,

och med bl a ett par halvmeter höga ljusstakar för altaret. Det är en gåva av Catarina Bielke på Sämsholm i slutet av 1600-talet

 Ljuskronan av metall är  ett tyskt arbete från 1600-talet enligt sägnen ett krigsbyte

 

Koordinater X 6436004, Y 1343256

Se bilderna i ett bildgalleri