Skörstorps Kyrka

Skörstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Skörstorp i Falköpings kommun. Den är en av kyrkorna som tillhör Åslebygdens församling i Skara stift. Den har alltsedan

medeltiden varit sockenkyrka i Skörstorps socken. Utanför kyrkan står en traditionellt rödmålad och öppen klockstapel. Stapeln som uppfördes på 1700-talet har

en huv i renässansstil. Den större kyrkklockan göts 1526 av Johannes Bosson, medan den mindre göts 1930. Kyrkan är en välbevarad medeltida rundkyrka som

uppfördes under senare delen av 1100-talet, under biskop Bengt den godes tid. Den har en rund form med vapenhus och kor som rektangulära tillbyggnader. Under

1400-talet eller 1500-talet försågs innertaket med valv. Koret med absid och sakristia tillkom på 1660-talet. Sakristian byggdes ursprungligen som gravkor till släkten

Spens på Orreholmen. Taket, som främst breder ut sig över den runda kyrkosalen, är ett svarttjärat spåntak. Ovanför dess mitt reser sig en spira dubbelt så högt som

taket. Spiran, uppförd 1666, har en mindre lökkupol som bas ovanför taket. Vapenhusets portal är från 1899. Det har funnits ytterligare två rundkyrkor inom Falbygden,

en i Agnestad och en i Dimbo, men dessa är sedan länge rivna. Altartavlan utförd med akantus i barock 1748, skänktes till kyrkan av änkefru Anna Fredrika Didron.

Predikstolen tillverkades 1709 av bildhuggaren Johan Ullberg den äldre. Dopfunten är från 1200-talet. Funten är utformad som en bägare och dess cuppa är

utsmyckad av horisontella, bågformade band.

 

Koordinater X 6446514, Y 1377826

 

Se bilderna i ett bildgalleri