Skörstorps Kyrka

Falköpings Kommun

 

Skörstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Skörstorp i Falköpings kommun. Den är en av kyrkorna som tillhör Åslebygdens församling

i Skara stift. Den har alltsedan medeltiden varit sockenkyrka i Skörstorps socken. Utanför kyrkan står en traditionellt rödmålad och

öppen klockstapel. Stapeln som uppfördes på 1700-talet har en huv i renässansstil. Den större kyrkklockan göts 1526 av Johannes

Bosson, medan den mindre göts 1930. Kyrkan är en välbevarad medeltida rundkyrka som uppfördes under senare delen av 1100-talet,

under biskop Bengt den godes tid. Den har en rund form med vapenhus och kor som rektangulära tillbyggnader. Under 1400-talet eller

1500-talet försågs innertaket med valv. Koret med absid och sakristia tillkom på 1660-talet. Sakristian byggdes ursprungligen som gravkor

till släkten Spens på Orreholmen. Taket, som främst breder ut sig över den runda kyrkosalen, är ett svarttjärat spåntak. Ovanför dess mitt

reser sig en spira dubbelt så högt som taket. Spiran, uppförd 1666, har en mindre lökkupol som bas ovanför taket. Vapenhusets portal är

från 1899. Det har funnits ytterligare två rundkyrkor inom Falbygden, en i Agnestad och en i Dimbo, men dessa är sedan länge rivna. Altar-

tavlan utförd med akantus i barock 1748, skänktes till kyrkan av änkefru Anna Fredrika Didron. Predikstolen tillverkades 1709 av bild-

huggaren Johan Ullberg den äldre. Dopfunten är från 1200-talet. Funten är utformad som en bägare och dess cuppa är utsmyckad av

horisontella, bågformade band.

 

Koordinater X 6446514, Y 1377826

Se bilderna i ett bildgalleri