Slöta Kyrka

Slöta kyrka är en kyrkobyggnad i Falköpings kommun som tillhör Slöta-Karleby församling i Skara stift. Den och dess äldre företrädare har alltsedan missionstiden

varit sockenkyrka i Slöta socken Kyrkobygget påbörjades 1787 samtidigt med rivningningen av den gamla medeltida kyrkan. Slöta har varit bebott redan på

bondestenåldern och i historisk tid finns präster omnämnda sedan 1417. Den medeltida kyrkan eldhärjades åtminstone fem gånger och den brändes av danska trupper

1278, 1450 och 1566. Två gånger slog blixten ner, senaste gången 1754, då klockorna kunde räddas. När den nya kyrkans torn stod klart 1794, hängdes de gamla

klockorna på plats. Helt färdigbyggd blev kyrkan först 1820. År 1857 installerades orgeln med 24 stämmor, tillverkad 1769 för Folkärna kyrka i Dalarna. Orgeln

anses vara en av Skara stifts förnämsta. Kyrkan är byggd i sengustaviansk stil och fylld med ljus och rymd. Altaret, en stenhäll med två stengavlar, är ursprunglig.

I korabsiden finns en mosaik av konstnären Gun Setterdahl från Stockholm, med inspiration från mosaikerna i Ravenna. Dopfunten är från 1200-talet och predikstolen är

från 1700-talet. I sakristian finns en gammal porträttsamling med kyrkoherdar och ett exemplar av Karl XII:s bibel.

 

Koordinater X 6445424, Y 1371485

 

Se bilderna i ett bildgalleri