Slöta Kyrka

Falköpings Kommun

 

Slöta kyrka är en kyrkobyggnad i Falköpings kommun som tillhör Slöta-Karleby församling i Skara stift. Den och dess

äldre företrädare har alltsedan missionstiden varit sockenkyrka i Slöta socken Kyrkobygget påbörjades 1787 samtidigt

med rivningningen av den gamla medeltida kyrkan. Slöta har varit bebott redan på bondestenåldern och i historisk tid

finns präster omnämnda sedan 1417. Den medeltida kyrkan eldhärjades åtminstone fem gånger och den brändes av

danska trupper 1278, 1450 och 1566. Två gånger slog blixten ner, senaste gången 1754, då klockorna kunde räddas.

När den nya kyrkans torn stod klart 1794, hängdes de gamla klockorna på plats. Helt färdigbyggd blev kyrkan först

1820. År 1857 installerades orgeln med 24 stämmor, tillverkad 1769 för Folkärna kyrka i Dalarna. Orgeln anses vara

en av Skara stifts förnämsta. Kyrkan är byggd i sengustaviansk stil och fylld med ljus och rymd. Altaret, en stenhäll med

två stengavlar, är ursprunglig. I korabsiden finns en mosaik av konstnären Gun Setterdahl från Stockholm, med inspiration

från mosaikerna i Ravenna. Dopfunten är från 1200-talet och predikstolen är från 1700-talet. I sakristian finns en gammal

porträttsamling med kyrkoherdar och ett exemplar av Karl XII:s bibel.

 

Koordinater X 6445424, Y 1371485

Se bilderna i ett bildgalleri