Slottsruin Gräfsnäs

Alingsås Kommun

 

Slottsruin, 59x17 m (N-S) och ca 12 m h. Väggarna, som är 1,8 m tj är uppförda av gråsten och tegel. Slottet har bestått

av två våningar, möjligen har mittpartiet haft tre.  Mittpartiets första våning har försetts med betongtak på en sträcka av 25 m.

ett hörntorn sammanbyggt med huvudbyggnaden finns i NÖ. Det är helt bevarat, är 9x8,25 m st och ca 15 m h. Hörntornet i

SÖ är helt raserat. Från slottsruinens NV respektive SV hörn löper en mur ut mot V och omgärdar borggården. Murarna

är 35 m l, 1,5 m br och 1,5-1,8 m h. Varje mur avslutas med ett kanontorn. Endast kanontornet i SV finns kvar och det är

9 m diam och 4,3 m h. Det andra är raserat. En vallgrav, ca 220 m l, ca 15 m br och 5 m dj, går i vid båge från SSV till Ö.

 

Koordinater: X 6444011, Y 1304831

                                                                                             

Se bilderna i ett bildgalleri