Södra Kyrkogatan 39

Borås Kommun

 

Byggnaden är uppförd år 1894 och sedan ombyggd år 1920 efter ritningar av Lars Kellman.

Byggnaden fungerade som Tingshus mellan 1894 - 1919. Det fanns även fängelseceller med

rastgård, sannolikt användes cellerna ända från till år 1964

 

Se bilderna i ett bildgalleri