Södra Vings Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

Södra Vings kyrka ligger i det lilla samhället Hökerum, kyrkan är en stenbyggnad vars äldsta  delar uppfördes på 1130-talet.

Ursprungliga koret rasade vid mitten eller slutet av 1200-talet och ersattes med nuvarande torn i gotisk stil. Under 1400-talet

fick långhusets innertak kryssvalv som försågs med kalkmålningar. Sakristian byggdes på 1600-talet och på 1700-talet utökades

kyrkan med tornet och långhuset förlängdes västerut.

 

Koordinater X 6415351, Y 135011

Se bilderna i ett bildgalleri