Sörby Kyrka

Falköpings Kommun

 

I kyrkans långhus, västra delen ingår troligen en rest av den romanska kyrkan från tidigt medeltid. 1772 revs det medeltida

koret och kyrkan förlängdes 15 alnar (cirka 9 m) åt öster och fick tresidigt koravslutning. Samtidigt utvidgades fönstren till

sin nuvarande storlek. Sakristian byggdes 1780, och troligen tillkom tornet vid ungefär samma tid. Invändigt har kyrkan golv

av kalkstenshällar och platt trätak, som tillkom 1925 och dekorerades med målningar av artisten Gustav Ström, Skärhamn.

Altaruppsatsen visar i centrum en Golgatascen med Kristus på korset., Maria och Johannes flankerade av Mose och Johannes

Döparen. Predikstolen är ett märkligt och vackert arbete i en övergångsstil mellan renässans och barock och prydd med väl-

gjorda skulpturer. Baldakinen tillkom 1925. Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten av  kalksten en enkel odekorerad romansk

modell. I vapenhuset står ett senmedeltida skåp med gotiska smiden. Orgelverket med 8 stämmor byggdes på 1930-talet av

E. A. Zetterquist & son, Örebro, och bekostades till största delen av Sörby kyrkliga syförening. I tornet finns två klockor, båda

gjutna 1747 av Nils Billsten, Skara

 

Koordinater X 6449254, Y 1356744

Se bilderna i ett bildgalleri