Sörby Kyrka

                                                                                             

I kyrkans långhus, västra delen ingår troligen en rest av den romanska kyrkan från tidigt

medeltid.1772 revs det medeltida koret och kyrkan förlängdes 15 alnar (cirka 9 m) åt

öster och fick tresidigt koravslutning. Samtidigt utvidgades fönstren till sin nuvarande

storlek. Sakristian byggdes 1780, och troligen tillkom tornet vid ungefär samma tid. Invändigt

 har kyrkan golv av kalkstenshällar och platt trätak, som tillkom 1925 och dekorerades med

målningar av artisten Gustav Ström, Skärhamn. Altaruppsatsen visar i centrum en Golgatascen

med Kristus på korset., Maria och Johannes flankerade av Mose och Johannes  Döparen.

Predikstolen är ett märkligt och vackert arbete i en övergångsstil mellan renässans och barock

och prydd med välgjorda skulpturer. Baldakinen tillkom 1925. Kyrkans äldsta inventarium är dop-

funten av  kalksten en enkel odekorerad romansk modell. I vapenhuset står ett senmedeltida skåp

med gotiska smiden. Orgelverket med 8 stämmor byggdes på 1930-talet av E. A. Zetterquist & son,

Örebro, och bekostades till största delen av Sörby kyrkliga syförening. I tornet finns två klockor, båda

gjutna 1747 av Nils Billsten, Skara

 

Koordinater X 6449254, Y 1356744

 

Se bilderna i ett bildgalleri