Vara Kommun

 

Sparlösa kyrka är en kyrkobyggnad i Sparlösa socken i Vara kommun och tillhör Levene församling i Skara stift.

1847 uppfördes en salkyrka av natursten i nyklassicistisk stil. Redan efter några år krävdes reparationer eftersom

kyrkans tak inte var så välbyggt. I murarna hade sprickor uppstått. 1856 genomfördes takförstärkning och dragjärn

sattes in. 1949 - 1950genomgick kyrkan en omfattande renovering då kaminer och skorstenar togs bort och ersattes

med elvärme. Likaså elektrifierades belysningen.

 

Koordinater: X 6473206, X 1326326

Se bilderna i ett bildgalleri