Sparlösa kyrka är en kyrkobyggnad i Sparlösa socken i Vara kommun och tillhör Levene församling i Skara stift.

1847 uppfördes en salkyrka av natursten i nyklassicistisk stil. Redan efter några år krävdes reparationer eftersom kyrkans

tak inte var så välbyggt. I murarna hade sprickor uppstått. 1856 genomfördes takförstärkning och dragjärn sattes in. 1949 - 1950

genomgick kyrkan en omfattande renovering då kaminer och skorstenar togs bort och ersattes med elvärme. Likaså elektrifierades belysningen.

 

Koordinater: X 6473206, X 1326326

 

Se bilderna i ett bildgalleri