Runsten Vg 119 Sparlösa

Vara Kommun

 

Sparlösastenen, med signum Vg 119, är placerad vid Sparlösa kyrka i Sparlösa socken och Viste härad i Västergötland.

Den anses näst efter Rökstenen vara Sveriges mest berömda runsten. Den 1,77 meter höga stenen är till större delen ristad

800-talet, men har även fått en senare textrad från tiden kring tusentalet. Stenen har ristningar på alla fyra sidorna. En sida

är en ren bildsida, medan de övriga tre innehåller både runor och bilder. Det är svårt att bestämma i vilken ordning sidorna ska

läsas, dels för att stenen har stora skador som gör texten osammanhängande, dels för att tolkningen av bilderna kräver känne-

dom om händelser eller berättelser som idag är helt okända. Benämningen norra, östra, södra och västra sidan i denna artikel

utgår från stenens nuvarande placering. Det säger inget om hur stenen kan ha varit orienterad från början, men det beskriver i

vilken ordning sidorna sitter utan att framhäva någon sida som den första. På norra sidan finns en bild med två fåglar som är

insnärjda med två ormar. Den övre fågeln liknar en uggla och den undre en trana. Den ena ormen anfaller ugglan. Till vänster om

bilden finns en lång och två korta rader text, och till höger två rader. Ovanför bilden finns fyra vågräta textrader där läsordningen

är oklar. På östra sidan finns tre rader text, två spiralformer och något som beskrivs som en del av ett manshuvud. På södra sidan

finns bilderna av en praktfull byggnad, ett skepp med två fåglar, ett fläckigt lejonliknande djur med unge samt en ryttare med draget

svärd och ett hjortliknande djur bakom. På västra sidan finns en textrad med extrem texthöjd. Längs högra kanten och upp utefter

denna sidas översta del finns även en textrad som tillfogats senare. Nederst syns en man som bär upp en balk smyckad med kors-

tecken. Den yngre textraden kan vara från 1000-talet.

 

Koordinater: X 6473218, Y 1326334

 

Se bilderna i ett bildgalleri